Giải pháp quan trắc nước tự động

Giải pháp quan trắc nước tự động

 • Trạm quan trắc nước sạch sinh hoạt

  Trạm quan trắc nước sạch sinh hoạt

  28-10-2021 10:10
  Hệ thống quan trắc nước sạch sinh hoạt 1. Hệ thống quan trắc nước sạch là gì? Hệ thống quan trắc chất lượng nước sạch là hệ thống giám sát chất lượng nước phục vụ sinh hoạt, ăn uống từ nhà máy...
 • Trạm quan trắc nước thải tự động

  Trạm quan trắc nước thải tự động

  28-10-2021 09:10
  Trạm quan trắc nước thải tự động, liên tục là gì? Quan trắc nước thải tự động là việc đo lượng các chỉ tiêu trong nước thải trước khi xả thải ra khỏi môi trường và giám sát trực tiếp lưu...
 • Trạm quan trắc nước ngầm tự động

  Trạm quan trắc nước ngầm tự động

  28-10-2021 09:10
  Trạm quan trắc nước ngầm là gì? Trạm quan trắc nước ngầm là công trình giám sát liên tục mực nước, lưu lượng và chất lượng nước ngầm (nước dưới đất) từ vài mét, vài chục mét và vài trăm mét;...
 • Trạm quan trắc nước mặt tự động

  Trạm quan trắc nước mặt tự động

  28-10-2021 08:10
  Trạm quan trắc nước mặt là gì? Quan trắc nước mặt tự động là quá trình đo đạc các yếu tố tác động lên chất lượng nước mặt trên sông hồ một cách liên tục. Từ đó có thể theo dõi...
1
Bạn cần hỗ trợ?