Cao su

14-11-2015 14:58

Cao su

Cao su

Các ứng dụng trong ngành cao su   

- Máy đùn.

- Máy ghép.

- Máy trộn.

- Máy kéo.

- Máy kéo ống.

- Máy cắt.

- Cuộn đôi.

- Máy nạp.

- Dán nhiệt/máy đục.

- Máy quấn lại.

- Dao cắt quay tròn (Rotary Knife)

- Dao cắt bay (Flying Shear).  

Kiểm soát kỹ thuật sản phẩm cho ngành công nghiệp cao su

 

banner
1
Bạn cần hỗ trợ?