5 lĩnh vực siêu lợi nhuận của giới tỷ phú

5 lĩnh vực siêu lợi nhuận của giới tỷ phú

5 lĩnh vực siêu lợi nhuận của giới tỷ phú

Theo Forbes, thế giới hiện tại 2.325 tỷ phú, nắm được lưu trữ 4% tổng tài sản toàn cầu. Trong đó, nghiên cứu mới đây của Hằng Wealth-X cho biết, gan 20% làm giàu nhờ vực tài chính.

Thực hiện theo một nghiên cứu mới của Hằng Wealth-X, Khoảng 13% tỷ phú Có tài sản nhờ thừa kế, 27% trở thành tỷ phú bằng cách tái đầu tư tài sản thừa kế được và 60% làm giàu tự thân.

Warren Buffet cũng như gần 20% tỷ phú thế giới làm giàu nhờ vực tài chính.

Báo cáo này được đưa ra: "Cơ hội làm giàu được tìm hiểu nhất, nếu nói là muon ra tất cả vực. Nhưng một số vực lại là bệ phóng kiếm tiền của nhiều thế hệ tỷ phú".

Dưới đây là 5 ngành nghề sản sinh hầu hết tỷ phú thế giới theo nghiên cứu của Wealth-X và UBS  năm 2014.

vực công nghiệp

Có thể ngạc nhiên về đa số tỷ phú làm giàu nhờ vực tài chính. Warren Buffet, cũng như gần 20% tỷ phú thế giới đã có tài sản kếch sù từ vực này.

Báo cáo trên cho biết "Các tỷ phú có thể xu hướng xuất thân từ công ty đa vực như các tập tin đoàn công nghiệp tại thị trường mới nổi. Tại Mỹ Latinh, Carribe, châu Á, châu Phi và Trung Đông, phần lớn tỷ phú mới nổi phát lên nhờ các tập đoàn công nghiệp ".

Theo Zing.vnbanner