Sự khác nhau giữa EH2 và EH là gì?

Sự khác nhau giữa EH2 và EH là gì?

Sự khác nhau giữa EH2 và EH là gì?

TL: EH2 có nhiều thay đổi thiết kế trên phần cứng, cải tiến giao tiếp truyền thông thực hiện giữa MPU và module mở rộng và thời gian cần chỉ 1ms. Bởi vì khác thiết kế phần cứng nên Module cũng khác

banner
1
Bạn cần hỗ trợ?