Những chế độ nào được sử dụng để điều chỉnh tốc độ động cơ?

Những chế độ nào được sử dụng để điều chỉnh tốc độ động cơ?

Những chế độ nào được sử dụng để điều chỉnh tốc độ động cơ?

Tốc độ động cơ được điều chỉnh theo những cách như sau:

  1. Sử dụng biến trở trên bàn phím
  2. Sử dụng tín hiệu analog áp/dòng bên ngoài
  3. Sử dụng tín hiệu đầu vào đa chức năng để điều khiển nhiều cấp tốc độ
  4. Sử dụng phương thức truyền thông từ bộ điều khiển chủ (có thể là PLC,…)
banner
1
Bạn cần hỗ trợ?