Biến tần 3 pha có thể nối với điện áp 1 pha không?

Biến tần 3 pha có thể nối với điện áp 1 pha không?

Biến tần 3 pha có thể nối với điện áp 1 pha không?

Điểm khác nhau lớn nhất giữa Biến tần 1 pha và 3 pha là công suất. Model 1 pha được dùng cho công suất lớn hơn. Nếu model 3 pha kết nối với điện áp 1 pha, có thể sẽ không cung cấp đủ dòng và gây ra tình trạng mất pha. Để chắc chắn hệ thống vận hành, vui lòng kết nối biến tần 3 pha đến nguồn điện áp chính xác.

banner
1
Bạn cần hỗ trợ?